List truyện ngôn tình sủng hay nhất đã hoàn dành cho các bạn đam mê đọc truyện ngôn tình sủng sắc.

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

753867

Quyển 5 - Chương 110

Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Gia Khẩu Vị Quá Nặng

637856

Chương 301

Công Tử Khuynh Thành

Công Tử Khuynh Thành

15167

Quyển 1 - Chương 42

Ngưỡng Vọng

Ngưỡng Vọng

1390

Chương 18

Mắt Đào Hoa

Mắt Đào Hoa

1400

Chương 27