List truyện ngôn tình sủng hay nhất đã hoàn dành cho các bạn đam mê đọc truyện ngôn tình sủng sắc.

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

839837

Quyển 5 - Chương 124

Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Gia Khẩu Vị Quá Nặng

668146

Chương 311

Công Tử Khuynh Thành

Công Tử Khuynh Thành

16567

Quyển 1 - Chương 44

Ngưỡng Vọng

Ngưỡng Vọng

1660

Chương 18

Sủng Phu

Sủng Phu

25930

FULL

Mắt Đào Hoa

Mắt Đào Hoa

2950

Chương 34