List truyện ngôn tình cổ đại hay đã hoàn thành dành cho các bạn đam mê đọc truyện ngôn tình cổ đại sắc.

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
FULL2 tháng trước
Y Thủ Che Thiên
Y Thủ Che Thiên Mộ Anh Lạc
FULL4 tuần trước
Thú Phi
Thú Phi Chu Ngọc
FULL4 tuần trước
Cổ Thi Diễm Hậu
Cổ Thi Diễm Hậu Lãnh Thu Nguyệt
FULL12 tháng trước
Đích Trưởng Nữ
Đích Trưởng Nữ Hạ Nhật Phấn Mạt
FULL4 tuần trước
Bồi Hồi
Bồi Hồi Hồ Điệp Seba
FULL1 tháng trước
Chiết Tẫn Xuân Phong
FULL12 tháng trước
Phù Dung Vương Phi
FULL12 tháng trước
Vô Diệm Vương Phi
Vô Diệm Vương Phi Phong Vân tiểu yêu
FULL12 tháng trước
Hoàng Hậu Lười Y Nhân
FULL1 tháng trước
Lãnh Cung Hoàng Hậu
FULL1 tháng trước
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Thiền Tâm Nguyệt
FULL4 tháng trước
Tiểu Thư Hắc Báo
Tiểu Thư Hắc Báo Trịnh Viện
FULL12 tháng trước
Quỷ Hoàng Phi
Quỷ Hoàng Phi Sương Hoa
FULL12 tháng trước
Đích Nữ Bình An
Đích Nữ Bình An Hòa Tiểu Thảo
FULL12 tháng trước
Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu
FULL12 tháng trước
Ta Là Chính Thê Của Chàng
FULL12 tháng trước
Cảnh Xuân Nam Triều
Cảnh Xuân Nam Triều Lâm Gia Thành
FULL12 tháng trước
Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
FULL4 tháng trước
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
FULL12 tháng trước
Phò Mã Gian Manh
Phò Mã Gian Manh Hoa Nhật Phi
FULL12 tháng trước
Linh Sát
Linh Sát Hướng Dương
FULL12 tháng trước
Khí Phi Hồ Sủng
Khí Phi Hồ Sủng Nhược Thủy Lưu Ly
FULL6 tháng trước
Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!
FULL1 năm trước
Công Tử Khuynh Thành
Công Tử Khuynh Thành Duy Hòa Tống Tử
FULL12 tháng trước
Tướng Công, Tạo Phản Đi!
C.519 tháng trước
Diệu Cốt Sinh Hương
C.487 tháng trước