List truyện ngôn tình cổ đại hay đã hoàn thành dành cho các bạn đam mê đọc truyện ngôn tình cổ đại sắc.

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Luyến Nguyệt Nhi
FULL12 tháng trước
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
FULL11 tháng trước
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
FULL12 tháng trước
Thú Phi

Thú Phi

Chu Ngọc
FULL12 tháng trước
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Lãnh Thu Nguyệt
FULL10 tháng trước
Đích Trưởng Nữ

Đích Trưởng Nữ

Hạ Nhật Phấn Mạt
FULL2 ngày trước
Chiết Tẫn Xuân Phong
FULL10 tháng trước
Phù Dung Vương Phi
FULL10 tháng trước
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Phong Vân tiểu yêu
FULL10 tháng trước
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Cô Dâu Bất Đắc Dĩ

Thiền Tâm Nguyệt
FULL2 tháng trước
Tiểu Thư Hắc Báo

Tiểu Thư Hắc Báo

Trịnh Viện
FULL10 tháng trước
Quỷ Hoàng Phi

Quỷ Hoàng Phi

Sương Hoa
FULL10 tháng trước
Đích Nữ Bình An

Đích Nữ Bình An

Hòa Tiểu Thảo
FULL10 tháng trước
Thiên Kim Sủng Tà Y Hoàng Hậu
FULL10 tháng trước
Ta Là Chính Thê Của Chàng
FULL10 tháng trước
Cảnh Xuân Nam Triều

Cảnh Xuân Nam Triều

Lâm Gia Thành
FULL10 tháng trước
Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
FULL2 tháng trước
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
FULL10 tháng trước
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Hoa Nhật Phi
FULL10 tháng trước
Linh Sát

Linh Sát

Hướng Dương
FULL10 tháng trước
Gia Cát Linh Ẩn

Gia Cát Linh Ẩn

Cửu Dã Thần Tây
FULL12 tháng trước
Khí Phi Hồ Sủng

Khí Phi Hồ Sủng

Nhược Thủy Lưu Ly
FULL4 tháng trước
Khi Hoàng Hậu Nổi Giận!!!
FULL12 tháng trước
Bạo Quân Độc Sủng

Bạo Quân Độc Sủng

Diệp Vũ Sắc
FULL12 tháng trước
Công Tử Khuynh Thành

Công Tử Khuynh Thành

Duy Hòa Tống Tử
FULL10 tháng trước
Tướng Công, Tạo Phản Đi!
C.517 tháng trước
Diệu Cốt Sinh Hương
C.485 tháng trước