List truyện ngôn tình cổ đại hay đã hoàn thành dành cho các bạn đam mê đọc truyện ngôn tình cổ đại sắc.

Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
FULL8 tháng trước
Y Thủ Che Thiên
Y Thủ Che Thiên Mộ Anh Lạc
FULL4 tháng trước
Thú Phi
Thú Phi Chu Ngọc
FULL9 tháng trước
Đích Trưởng Nữ
Đích Trưởng Nữ Hạ Nhật Phấn Mạt
FULL9 tháng trước
Bồi Hồi
Bồi Hồi Hồ Điệp Seba
FULL9 tháng trước
Hoàng Hậu Lười Y Nhân
FULL9 tháng trước
Lãnh Cung Hoàng Hậu
FULL9 tháng trước
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ
Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Thiền Tâm Nguyệt
FULL12 tháng trước
Trâu Tiểu Thư Tìm Kiếm Tình Yêu
FULL7 tháng trước
Ta Là Chính Thê Của Chàng
FULL2 năm trước
Cảnh Xuân Nam Triều
Cảnh Xuân Nam Triều Lâm Gia Thành
FULL2 năm trước
Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
FULL12 tháng trước
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
FULL2 năm trước
Phò Mã Gian Manh
Phò Mã Gian Manh Hoa Nhật Phi
FULL2 năm trước
Linh Sát
Linh Sát Hướng Dương
FULL2 năm trước
Khí Phi Hồ Sủng
Khí Phi Hồ Sủng Nhược Thủy Lưu Ly
FULL1 năm trước
Tướng Công, Tạo Phản Đi!
C.511 năm trước
Diệu Cốt Sinh Hương
C.481 năm trước
Tiểu Thất Bên Cố Đại Nhân
C.167 ngày trước
Lương Tướng
Lương Tướng Lâm Thù Đồ
C.371 tháng trước
Y Phẩm Phong Hoa
Y Phẩm Phong Hoa Tương Tư Tử
C.1979 giờ trước
Tiểu Thư Thần Toán
C.1979 giờ trước
Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương
Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương Chỉ Chỉ Bất Túy (Chích Chích Bất Túy)
C.192 tháng trước
Lão Đại Đều Yêu Ta
Lão Đại Đều Yêu Ta Khai Hoa Bất Kết Quả
C.1332 tuần trước
Quân Vương Ngự Nữ
Quân Vương Ngự Nữ Tà Nguyệt Lâu Chủ
C.1153 ngày trước
Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Ta Có Một Bầy Họa Thủy Nam Đảo Anh Đào
C.62 ngày trước