Danh sách ngôn tình cổ đại trên website đọc truyện online hàng đầu việt nam. Với nhiều thể loại khác nhau như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, đô thị.

Ta Có Một Bầy Họa Thủy
Ta Có Một Bầy Họa Thủy Nam Đảo Anh Đào
C.8422 phút trước
Tranh Sủng Đoạt Giang Sơn
C.11711 giờ trước
Gả Cho Góa Nam Nhân
Gả Cho Góa Nam Nhân Nhất Điểu Anh Minh
C.511 giờ trước
Cẩm Tịch
Cẩm Tịch Hách Hách Nhất Tiếu
FULL22 giờ trước
Lương Tướng
Lương Tướng Lâm Thù Đồ
C.81ngày hôm qua
Kiều Hoa
Kiều Hoa Mạt Trà Khúc Kỳ
C.26ngày hôm qua
Quân Vương Ngự Nữ
Quân Vương Ngự Nữ Tà Nguyệt Lâu Chủ
C.231ngày hôm qua
Mị Quân
Mị Quân Tang Li
C.212 ngày trước
Mùa Hoa Thứ Hai Mươi Tư
C.281 tuần trước
Nông Viên Tự Cẩm
Nông Viên Tự Cẩm Quỹ Họa Tình Vũ
C.6251 tuần trước
Hoàng Đế Hắc Hóa
C.562 tuần trước
Lãnh Cung Hoàng Hậu
FULL2 tuần trước
Yên Vũ
Yên Vũ Mặc Hàm Nguyên Bảo
FULL2 tuần trước
Gia Cát Linh Ẩn
Gia Cát Linh Ẩn Cửu Dã Thần Tây
FULL2 tuần trước
Đích Nữ Bình An
Đích Nữ Bình An Hòa Tiểu Thảo
FULL2 tuần trước
Quy Về Điền Viên
FULL2 tuần trước
Vương Phi Thần Trộm
FULL2 tuần trước
Nghề Vương Phi
Nghề Vương Phi Hoa Dương Hoa Ảnh
FULL3 tuần trước
Quỷ Hoàng Phi
Quỷ Hoàng Phi Sương Hoa
FULL3 tuần trước
Lão Đại Đều Yêu Ta
Lão Đại Đều Yêu Ta Khai Hoa Bất Kết Quả
C.1543 tuần trước
Bạo Vương Liệt Phi
FULL3 tuần trước
Hệ Thống Sủng Phi
FULL3 tuần trước
Thú Phi
Thú Phi Chu Ngọc
FULL3 tuần trước
Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi
FULL3 tuần trước
Ái Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Thần Bí
FULL3 tuần trước
Y Phẩm Phong Hoa
Y Phẩm Phong Hoa Tương Tư Tử
C.2973 tuần trước
Tiểu Thư Thần Toán
C.2973 tuần trước
Phi Thường Hung Hãn, Vương Gia Quá Khó Chơi
C.253 tuần trước
Cuộc Sống Ở Bắc Tống
FULL3 tuần trước
Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi
FULL3 tuần trước