Xuyên Qua Kiếp Này Chỉ Vì Gặp Phải Ngươi

Xuyên Qua Kiếp Này Chỉ Vì Gặp Phải Ngươi

Xuyên Qua Kiếp Này Chỉ Vì Gặp Phải Ngươi Review Rating: 3.67 out of 10 based on 3 reviews.
Nàng là cô gái thế kỷ 21, hắn là Hiên Viên hoàng triều Vương gia, vốn hai người không nên gặp nhau, nhưng vì có một đoạn xuyên không ngoài ý muốn, nàng xuyên qua thành Vương phi của hắn.

Thay đổi ánh nhìn của mọi người đối với nàng, thành công nắm giữ trái tim Vương gia, nhưng khi nàng ở trong tình yêu của hắn thì nghiêm trọng thanh minh nàng không thể yêu hắn, để cho hắn cũng không thể yêu nàng.

Nhưng tình yêu thật là, có thể nói không yêu liền không yêu sao?

Sau đó, nàng rốt cuộc cũng về thế giới của mình, mà hắn một đêm đầu bạc bởi vì nàng rời đi.

Bọn họ đến cuối cùng cũng không thể ở cùng nhau? Đến tuột cùng nguyên nhân là cái gì, làm cho hai người bọn họ yêu nhau nhưng không đến được với nhau?

Tất cả câu trả lời sẽ có trong truyện online - Xuyên Qua Kiếp Này Chỉ Vì Gặp Phải Ngươi.

5 Chương mới cập nhật truyện Xuyên Qua Kiếp Này Chỉ Vì Gặp Phải Ngươi

Danh sách chương truyện Xuyên Qua Kiếp Này Chỉ Vì Gặp Phải Ngươi

Nhận xét của đọc giả về truyện Xuyên Qua Kiếp Này Chỉ Vì Gặp Phải Ngươi

BÌNH LUẬN FACEBOOK