Sủng Quan Lục Cung: Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi
C.3042 ngày trước
Danh Môn Ác Nữ
C.1772 ngày trước
Các Nam Chính Đều Là Của Ta
C.972 ngày trước
Thái Tử Phi Tham Ăn

Thái Tử Phi Tham Ăn

Đẳng Đãi Quả Đa
C.1412 ngày trước
Vương Gia, Ngài Dám Lấy Ta Sao?
C.1812 ngày trước
Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi
Q.3-C.402 ngày trước
Trò Chơi Luân Hồi

Trò Chơi Luân Hồi

Tiếu Diện Tà Thần
C.1932 ngày trước
Vạn Kiếp Nhất Mộng
C.583 ngày trước
Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ
C.683 ngày trước
Thực Vật Chiến Sủng Của Ta
C.863 ngày trước
Đoạt Xá Thành Thê
C.93 ngày trước
Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo
C.533 ngày trước
Bí Mật Của Tomoko
C.323 ngày trước
Tuyệt Thế Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi
C.543 ngày trước
Ngôn Linh Sư Giới Giải Trí
C.204 ngày trước
Tướng Môn Độc Hậu

Tướng Môn Độc Hậu

Thiên Sơn Trà Khách
C.1304 ngày trước
Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống
C.94 ngày trước
Tà Phượng Nghịch Thiên

Tà Phượng Nghịch Thiên

Băng Y Khả Khả
Q.2-C.64 ngày trước
Thiên Kim Nhà Nghèo
C.144 ngày trước
Thiên Kim Tưởng Môn
C.144 ngày trước
Bá Đạo Dâm Hiệp Hệ Thống
C.984 ngày trước
Thiên Tài Cuồng Phi- Phế Vật Tam Tiểu Thư
C.1825 ngày trước
Thân Trộm Cuồng Phi
C.615 ngày trước
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
C.11325 ngày trước
Sổ Tay Trùng Sinh

Sổ Tay Trùng Sinh

Lệ Ưu Đàm
C.1085 ngày trước
Cực Sủng, Tiểu Phụ Điền Viên
C.615 ngày trước
Y Hậu Khuynh Thiên

Y Hậu Khuynh Thiên

Tiêu Thất Gia
C.2345 ngày trước
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
C.3116 ngày trước
Nữ Hoàng Tuyển Phu
Q.3-C.116 ngày trước
Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần
C.656 ngày trước