Vương Gia Tha Mạng!

Vương Gia Tha Mạng!

Vương Gia Tha Mạng! Review Rating: 7.22 out of 10 based on 6 reviews.
Truyện Vương Gia Tha Mạng! của tác giả Ngã Gia Thiểu Gia Thị Tổng Công là câu truyện đam mỹ cổ trang, tiểu thuyết hoàn, 1×1, phúc hắc cường công, ôn nhu bình phàm thụ, pink, HE.

Nhị Vương gia hai mươi tám tuổi, chức vị Vương gia phụ trách chính trị có hi vọng được đề bạt. Bánh Trôi (Thang Viên) hai mươi lăm tuổi, chức vị xướng khúc chuyên nghiệp của Như Ý lâu. Vương gia đi dạo kĩ quán tình cờ gặp tiểu thụ đột nhiên khơi dậy truyện tình cảm. Tiểu quan gặp tri âm lấy thân báo đáp, dẫn đến những bí ẩn về xuất thân.

5 Chương mới cập nhật truyện Vương Gia Tha Mạng!

Nhận xét của đọc giả về truyện Vương Gia Tha Mạng!

BÌNH LUẬN FACEBOOK