Vật Hi Sinh Nữ Phụ
  • Bổn Cung Hơi Mập
  • Xuyên Không,
  • Editor: Maybe, kaylee, Linh Vũ, Linh Phan, Tiểu Phong Tranh, Niệm Vũ, Vidia
  • 21003
  • Ngưng

Vật Hi Sinh Nữ Phụ

Vật Hi Sinh Nữ Phụ Review Rating: 9.75 out of 10 based on 2 reviews.
Trong câu chuyện xuyên không nữ cường của tác giả Bổn Cung Hơi Mập mang tên Vật Hi Sinh Nữ Phụ, mỗi tiểu thuyết nữ chính bàn tay vàng, Minh Ca đều chỉ là một nữ phụ có kết cục rất bi thảm. Vì để không bị gạt bỏ, không những nàng phải thay đổi vận mệnh của tướng phủ đích nữ, mà đồng thời còn phải dụ dỗ được đại Boss có số mệnh hơn người đang ẩn núp. Diễn biến kế tiếp ra sao, đọc truyện sẽ rõ.

Nhận xét của đọc giả về truyện Vật Hi Sinh Nữ Phụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK