[Twilight Đồng Nhân] Nhĩ Hảo, Edward Cullen

[Twilight Đồng Nhân] Nhĩ Hảo, Edward Cullen

[Twilight Đồng Nhân] Nhĩ Hảo, Edward Cullen Review Rating: 10.00 out of 10 based on 1 reviews.
Bạn đang đọc truyện [Twilight Đồng Nhân] Nhĩ Hảo, Edward Cullen của tác giả trẻ MitsuhikoYue. Tác phẩm truyện teen hay nhất nói về con người sống với những gì mình tin tưởng để bảo vệ những gì quan trọng đối với họ.

Có người muốn chuộc loại lỗi lầm...

Có người thì vì người mình yêu thương nhất...

Còn có người thì để tìm lại những thứ quan trọng nhất thuộc về mình...

Có người tin vào ý tưởng của mình và bước đi một cách trưởng thành...

Có người bảo ý tưởng ác ma chiếm hữu đó ác có người lại nói nó hiền...

Nơi mà mọi truyện con người trộn lẫn vào nhau đều có những điều đó...

5 Chương mới cập nhật truyện [Twilight Đồng Nhân] Nhĩ Hảo, Edward Cullen

Danh sách chương truyện [Twilight Đồng Nhân] Nhĩ Hảo, Edward Cullen

Nhận xét của đọc giả về truyện [Twilight Đồng Nhân] Nhĩ Hảo, Edward Cullen

BÌNH LUẬN FACEBOOK