Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc
FULL4 tuần trước
Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ Yêu Tận Trời
C.1914 tuần trước
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi
C.228715 giờ trước
Dương Gian Phán Quan
C.4524 tuần trước
Quân Sủng: Ông Xã Mưu Sâu Kế Hiểm
C.1033 tuần trước
Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
C.6314 tuần trước
Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang
C.564 tuần trước
Bạch Bào Tổng Quản
C.7644 tuần trước
Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê
Phong Hoa Phu Quân, Cẩm Tú Thê Giai Nhược Phi Tuyết
C.724 tuần trước
Ôsin Nhà Bộ Trưởng
Ôsin Nhà Bộ Trưởng Phạm Gia Khánh
FULL4 tuần trước
Phúc Hắc Quận Vương Phi
Drop4 tuần trước
Nữ Quan Vận Sự
Nữ Quan Vận Sự Tiểu Nhục Tống
C.3364 ngày trước
Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ
FULL4 tuần trước
Tướng Quân Sủng Thê
Tướng Quân Sủng Thê Ngọc Tịnh Cam Lộ
C.954 tuần trước
Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Tướng Quân
C.524 tuần trước
Đường Lên Đỉnh Vinh Quang
Đường Lên Đỉnh Vinh Quang Công Tử Như Tuyết
C.3774 tuần trước
Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân
FULL4 tuần trước
Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
FULL4 tuần trước
Nuôi Dưỡng Kế Hoạch Trở Thành Quân Tẩu
FULL4 tuần trước
Cùng Quân Ca
Cùng Quân Ca Thiên Hạ Vô Bệnh
FULL3 tuần trước
Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi
Quân Sủng: Cô Vợ Nhàn Rỗi Vân Thủy Yên Tình
C.1014 tuần trước
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới
FULL4 tuần trước
Độc Sủng Quận Chúa
C.224 tuần trước
Người Yêu Của Trưởng Quan
FULL4 tuần trước
Quan Bảng
Quan Bảng Ẩn Vi Giả
C.16744 tuần trước
Quân Hôn Tham Mưu Trưởng Làm Ngọt Thê Tức Giận
Drop4 tuần trước
 Phu Quân, Xin Chào!
C.1254 tuần trước
Trùng Sinh Danh Môn Quân Quyền Nịch Sủng
Drop4 tuần trước
Quân Chính Tam Thiếu Đừng Quá Phận
FULL4 tuần trước