Nữ Thần Báo Tử
Nữ Thần Báo Tử Rachel Vincent
FULL3 năm trước
Ám Ảnh
Ám Ảnh Carrie Jones
C.273 năm trước
Bồ Câu Không Đưa Thư
Bồ Câu Không Đưa Thư Nguyễn Nhật Ánh
FULL3 năm trước
Cái Chết Trần Trụi
FULL3 năm trước
Oan Hồn Trên Tường
Oan Hồn Trên Tường Dương Thiên Trúc Linh
C.53 năm trước
Hoàng Hôn Và Đêm Trăng Tròn
C.23 năm trước
Mê Cung Ký Ức
Mê Cung Ký Ức Becca Fitzpatrick
FULL3 năm trước
Cầu Cơ
Cầu Cơ Minh VŨ
FULL3 năm trước
Miêu Mễ Ăn Luôn Ta Đi
Miêu Mễ Ăn Luôn Ta Đi Si Mị Võng Lượng
FULL3 năm trước
Oan Tình Út Liễu
Oan Tình Út Liễu Người Khăn Trắng
C.63 năm trước
Quỷ Thoại Liên Thiên
FULL3 năm trước
Đường Âm
Đường Âm Định Hải Châu
C.173 năm trước
Vĩnh Viễn Cùng Một Chỗ
FULL3 năm trước
Quỷ Ám
Quỷ Ám Thịnh Thơ Thẩn‎
C.73 năm trước
Giếng Thở Than
Giếng Thở Than Montague Rhodes James
FULL3 năm trước
Căn Phòng Cấm
Căn Phòng Cấm R. L. Stine
FULL3 năm trước
Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm
FULL3 năm trước
Quỷ Dị Hồ Sơ
Quỷ Dị Hồ Sơ Cầu Vô Dục
C.284 năm trước
Bắt Ma Đặc Công
Q.4-C.324 năm trước
Miêu Cương Hồ Sơ Cấm Kỵ
Miêu Cương Hồ Sơ Cấm Kỵ Tửu Tẩm Yên Hôi
Q.1-C.234 năm trước
Tìm Kiếm Ghi Chép Của Quỷ
C.84 năm trước
Con Quỷ Truyền Kiếp ​
FULL4 năm trước
Bá Tước Dracula
FULL4 năm trước
Bức Họa Chết Người
FULL4 năm trước
Lễ Tình Nhân Đẫm Máu
Lễ Tình Nhân Đẫm Máu Đào Đào Nhất Luân
FULL4 năm trước
Thế Giới Zombie
Drop4 năm trước
Oan Hồn Người Vợ Trẻ
Oan Hồn Người Vợ Trẻ Người Khăn Trắng
FULL4 năm trước
Cẩm Tú Kỳ Bào Ii: Thế Thân
FULL4 năm trước
Đại Mạc Thương Lang
Đại Mạc Thương Lang Nam Phái Tam Thúc
FULL4 năm trước
Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn
Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn Nguyễn Ngọc Ngạn
FULL4 năm trước
Người Vợ Ma
FULL4 năm trước