Trù Đạo Tiên Đồ

Trù Đạo Tiên Đồ

Trù Đạo Tiên Đồ Review Rating: 4.79 out of 10 based on 14 reviews.
Điều kỳ lã xảy ra trong truyện Trù Đạo Tiên Đồ của tác giả Huyễn Vũ là khi người khác đều tại vì giảm béo phiền não thời điểm, Tống Hạo lại bởi vì tu tiên, mỗi ngày không thể không ăn nặng một tấn đồ ăn.

Khi người khác đều tại khống chế ẩm thực, không dám ăn đồ ngọt thời điểm, Tống Hạo nhưng xưa nay không có truyện vì tam cao phát sầu qua, hắn biểu thị thịt mỡ không sợ, đồ ngọt, ta thích nhất. . .

Bất luận là thực phẩm kém, hay là mỹ vị món ngon, Tống Hạo ai đến cũng không có cự tuyệt, có bao nhiêu ăn bao nhiêu.

Không cần linh đan diệu dược, thức ăn thông thường cũng có thể thành tiên, lại nhìn Tống Hạo ở trên con đường đô thị ăn hàng một đường phi nước đại, đi ra một đầu trang khang đại đạo. . .Mời bạn thưởng thức truyện tiên hiệp hot kế tiếp từ Huyễn Vũ.

Danh sách chương truyện Trù Đạo Tiên Đồ

Nhận xét của đọc giả về truyện Trù Đạo Tiên Đồ

BÌNH LUẬN FACEBOOK