Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân
  • Yên Ba Giang Nam
  • Ngôn Tình,
  • boncunglacongtua.wordpress.com; Xếp chữ: Nấm; Beta: L, Vịt, Công Túa
  • 201806
  • Ngưng

Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân Review Rating: 4.91 out of 10 based on 11 reviews.
Trong tác phẩm Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân của tác giả Yên Ba Giang Nam, bạn sẽ được thưởng thức truyện ngôn tình sắc đầy thú vị. Đại tỷ: Tướng công ta là con trai trưởng của hầu phủ, rường cột nước nhà.

Trầm Cẩm: Tướng công ta không nạp thiếp.

Nhị tỷ: đúng là tướng phủ ngốc thê, tướng công ta dòng dõi thư hương, gia thế thanh quý.

Trầm Cẩm: Tướng công ta không nạp thiếp.

Tứ muội: Tướng công ta có tài Trạng Nguyên, ba năm thi đỗ.

Trầm Cẩm: Tướng công ta không nạp thiếp.

Ngũ muội: Tướng công ta trong truyện online vô cùng tuấn mỹ phong lưu, dịu dàng săn sóc.

Trầm Cẩm: Tướng công ta không nạp thiếp.

5 Chương mới cập nhật truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

Nhận xét của đọc giả về truyện Tiểu Nương Tử Nhà Tướng Quân

BÌNH LUẬN FACEBOOK