Tiên Sở
Tiên Sở Thụ Hạ Dã Hồ
FULL7 năm trước
Huyễn Thần
Huyễn Thần Vân Thiên Không
C.1317 năm trước
Thánh Tiên
Thánh Tiên Vong Sinh Vong Tử
C.107 năm trước
Cầm Đế
Cầm Đế Đường Gia Tam Thiểu
FULL7 năm trước
Chúng Thần Chi Nguyên
Chúng Thần Chi Nguyên Tiêu Diêu Cùng Thần
FULL7 năm trước
Tiên Ma Chi Hồn
Tiên Ma Chi Hồn Văn Càn Khôn
FULL7 năm trước
Tiêu Dao
Tiêu Dao Lâm Thiên Vũ
FULL7 năm trước
Lôi Hỏa
Lôi Hỏa Hà Câu Lý Đích Ngư
C.517 năm trước
Siêu Cấp Thư Đồng
FULL7 năm trước