Ma Thiên Tiền Truyện
FULL4 năm trước
Ma Đế
C.44 năm trước
Đông Châu Ký
Đông Châu Ký Vong Ngữ
C.14 năm trước
Chân Tiên Kỳ Duyên
Chân Tiên Kỳ Duyên Mạc Văn Huân
C.134 năm trước
Ma Thần Đế Vương
C.54 năm trước
Phong Ngự
Phong Ngự Lại Điểu
Q.3-C.214 năm trước
Bạch Y Nữ Đế
Bạch Y Nữ Đế Tiểu Lốc
C.364 năm trước
Nga Mỵ
Nga Mỵ Nhan Tiểu Ngôn
FULL4 năm trước
Cửu Vũ Thần Tôn
Cửu Vũ Thần Tôn Cửu Khỏa Tùng​
C.304 năm trước
Ma Thần Tử Tinh
Q.1-C.194 năm trước
Huyền Môn Phong Thần
Huyền Môn Phong Thần Thân Vẫn Chỉ Tiêm
Q.5-C.764 năm trước
Twilight: Cứu Rỗi
Twilight: Cứu Rỗi Hoa Thiên Hàn
C.694 năm trước
Ngự Linh Thể Giới
Ngự Linh Thể Giới Tử Mộc Vạn Quân
Q.1-C.674 năm trước
Giấc Mộng Sói Vương
Giấc Mộng Sói Vương Thẩm Thạch Khê
FULL4 năm trước
Vạn Cổ Tiên Khung
C.134 năm trước
Thiên Hình Kỷ
Thiên Hình Kỷ Duệ Quang
Q.1-C.134 năm trước
Hồ Tiên Ký
Hồ Tiên Ký Mộng Tam Sinh
C.114 năm trước
Ma Thần Tướng Quân
Q.19-C.64 năm trước
Khuynh Thế Triệu Hồi Sư
C.364 năm trước
Danh Môn
Danh Môn Cao Nguyệt
Q.4-C.154 năm trước
Thâu Thiên
Thâu Thiên Huyết Hồng
C.1764 năm trước
Giả Trư Ăn Hồ Ly​
Giả Trư Ăn Hồ Ly​ Cuồng Anh Loạn Vũ
C.454 năm trước
Hoán Nhật Tiễn
Hoán Nhật Tiễn Thời Vị Hàn
FULL4 năm trước
Nhân Tiên Chi Luyến
Nhân Tiên Chi Luyến Tiểu trân Bảo
C.74 năm trước
Huyết Anh Tu Thần
Huyết Anh Tu Thần Xà Thôn Kình
C.124 năm trước
Thập Kiếm Tán Tiên
Thập Kiếm Tán Tiên Vạn Diễn​
C.194 năm trước
Nghịch Thiên Kỹ
Nghịch Thiên Kỹ Tịnh Vô Ngân
C.1004 năm trước
Tu La Thiên Tôn
Tu La Thiên Tôn Thủy Vu Mộng
C.694 năm trước
Thiên Bằng Tung Hoành
Thiên Bằng Tung Hoành Lưu Lãng Đích Cáp Mô
FULL4 năm trước
Kiêu Nữ Tu Tiên
Kiêu Nữ Tu Tiên Đường Gia Yêu Muội
C.764 năm trước