Ma Thần Tướng Quân
Q.19-C.63 năm trước
Khuynh Thế Triệu Hồi Sư
C.363 năm trước
Danh Môn

Danh Môn

Cao Nguyệt
Q.4-C.153 năm trước
Thâu Thiên

Thâu Thiên

Huyết Hồng
C.1763 năm trước
Giả Trư Ăn Hồ Ly​

Giả Trư Ăn Hồ Ly​

Cuồng Anh Loạn Vũ
C.453 năm trước
Hoán Nhật Tiễn

Hoán Nhật Tiễn

Thời Vị Hàn
FULL3 năm trước
Nhân Tiên Chi Luyến

Nhân Tiên Chi Luyến

Tiểu trân Bảo
C.73 năm trước
Huyết Anh Tu Thần

Huyết Anh Tu Thần

Xà Thôn Kình
C.123 năm trước
Thập Kiếm Tán Tiên

Thập Kiếm Tán Tiên

Vạn Diễn​
C.193 năm trước
Nghịch Thiên Kỹ

Nghịch Thiên Kỹ

Tịnh Vô Ngân
C.1003 năm trước
Tu La Thiên Tôn

Tu La Thiên Tôn

Thủy Vu Mộng
C.693 năm trước
Thiên Bằng Tung Hoành

Thiên Bằng Tung Hoành

Lưu Lãng Đích Cáp Mô
FULL3 năm trước
Kiêu Nữ Tu Tiên

Kiêu Nữ Tu Tiên

Đường Gia Yêu Muội
C.763 năm trước
Trọng Sinh Tại Nhẫn Giới
C.1123 năm trước
Ngũ Hồ Chiến Sử
FULL3 năm trước
Cửu Đỉnh Thần Hoàng
C.53 năm trước
Tướng Dạ

Tướng Dạ

Miêu Nị
FULL3 năm trước
Kinh Phá Thiên Không
C.1453 năm trước
Bất Diệt Thánh Linh

Bất Diệt Thánh Linh

Tử Mộc Vạn Quân
FULL4 năm trước
Tuyệt Địa

Tuyệt Địa

Nguyên Ca
C.764 năm trước
Thần Văn Đạo

Thần Văn Đạo

Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Q.1-C.294 năm trước
Bát Tiên

Bát Tiên

Mikanpika
Drop4 năm trước
Đại Thần Giới
C.224 năm trước
Quốc Sắc Sinh Kiêu
Q.8-C.15914 năm trước
Cực Hạn Hoán Đổi Không Gian
C.254 năm trước
Tạp Phiến Điều Mặc Sư
C.284 năm trước
Yêu Hoàng Thái Tử

Yêu Hoàng Thái Tử

Đế Yêu Hoàng
C.324 năm trước
Tân Thế Giới

Tân Thế Giới

Tuanminh109
C.344 năm trước
Triệu Hoán Thần Binh

Triệu Hoán Thần Binh

Hạ Nhật Dịch Lãnh
FULL4 năm trước
Băng Đế

Băng Đế

icyhot9x
Q.2-C.254 năm trước