Kiếm Lai
Kiếm Lai Phong Hỏa Hí Chư Hầu
C.700mới đây
Vạn Cổ Thần Đế
Vạn Cổ Thần Đế Phi Thiên Ngư
C.16374 giờ trước
Thần Đế
Thần Đế Vũ Phong
C.14804 giờ trước
Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ
Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ Tây Qua Cáp Mật Qua
C.102ngày hôm qua
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiên Đạo Đồ Thư Quán Hoành Tảo Thiên Nhai
FULL3 tuần trước
Thần Đạo Đan Tôn
Thần Đạo Đan Tôn Cô Đơn Địa Phi
FULL3 tháng trước
Phi Thiên
Phi Thiên Dược Thiên Sầu
FULL4 tháng trước
Vô Tiên
Vô Tiên Duệ Quang
FULL4 tháng trước
Lược Thiên Ký Vip
Lược Thiên Ký Vip Hắc Sơn Lão Quỷ
FULL4 tháng trước
Thái Cổ Thần Vương
Thái Cổ Thần Vương Tịnh Vô Ngân
FULL5 tháng trước
Chân Linh Cửu Biến
FULL5 tháng trước
Đạo Quân
Đạo Quân Dược Thiên Sầu
FULL8 tháng trước
Thái Sơ
Thái Sơ Cao Lâu Đại Hạ
C.204612 tháng trước
Huyền Giới Chi Môn
FULL1 năm trước
 Vũ Trụ Trùm Phản Diện
FULL1 năm trước
Thí Thiên Đao
Thí Thiên Đao Tiểu Đao Phong Lợi
FULL1 năm trước
Nhân Đạo Chí Tôn
FULL1 năm trước
Đế Diệt Thương Khung
C.157mới đây
Lạn Kha Kì Duyên
Lạn Kha Kì Duyên Chân Phí Sự
C.210mới đây
Đại Chu Tiên Lại
Đại Chu Tiên Lại Vinh Tiểu Vinh
C.9mới đây
Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng
Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng Ngôn Quy Chính Truyện
C.192mới đây
Xuyên Việt Chi Pháo Hôi Nam Xứng
FULLmới đây
Tiên Thiên Hữu Luân
C.22mới đây
Nhà Bây Giờ Cũng Xuyên Không?
C.1523 giờ trước
Đế Bá
Đế Bá Yếm Bút Tiêu Sinh
C.49353 giờ trước
Phàm Nhân Lộ
Phàm Nhân Lộ Tiểu Phi Thạch
C.1075 giờ trước
Mật Ngọt Hương Đào
FULL5 giờ trước
Van's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần
C.926 giờ trước
Huyền Lục
Huyền Lục VeHuyenHy
C.4046 giờ trước