Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
FULLngày hôm qua
Mãng Hoang Kỷ

Mãng Hoang Kỷ

Ngã Cật Tây Hồng Thị
FULL5 ngày trước
Vu Thần Kỷ

Vu Thần Kỷ

Huyết Hồng
FULL5 ngày trước
Nhân Đạo Chí Tôn
FULL5 ngày trước
Linh Vực

Linh Vực

Nghịch Thương Thiên
FULL6 ngày trước
Chân Linh Cửu Biến
FULL6 ngày trước
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Hoành Tảo Thiên Nhai
Q.2-C.34576 ngày trước
Độc Tôn Tam Giới
C.36127 ngày trước
Huyền Giới Chi Môn
FULL7 ngày trước
Tranh Bá Thiên Hạ
FULL7 ngày trước
Thí Thiên Đao

Thí Thiên Đao

Tiểu Đao Phong Lợi
FULL7 ngày trước
Tạo Hóa Tiên Đế

Tạo Hóa Tiên Đế

Mộ Vũ Thần Thiên
FULL7 ngày trước
Hồng Liên Bảo Giám
FULL7 ngày trước
Huyền Thiên Hồn Tôn
FULL2 tuần trước
Vô Tận Đan Điền​

Vô Tận Đan Điền​

Hoành Tảo Thiên Nhai
FULL1 tháng trước
Nhất Thế Tôn Sư

Nhất Thế Tôn Sư

Mực Thích Lặn Nước
Q.7-C.38mới đây
Thất Đại Thiên Quy

Thất Đại Thiên Quy

Trúc Huyền Diệp
C.234 giờ trước
Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng
Q.2-C.3424 giờ trước
Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Everstill, Trang Lạc Yên
C.604 giờ trước
Đế Hoàng Tôn

Đế Hoàng Tôn

Đại Việt Hoàng
C.2064 giờ trước
Nguyên Thuỷ Đại Thiên Tôn
C.804 giờ trước
Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)
C.7214 giờ trước
Nhất Thế Chi Tôn 1

Nhất Thế Chi Tôn 1

Mực Thích Lặn Nước
Q.7-C.374 giờ trước
Tử Dương

Tử Dương

Phong Ngự Cửu Thu
Q.1-C.4024 giờ trước
Quang Minh Giáo Đình Tại Tu Chân Thế Giới
C.6784 giờ trước
Trò Chơi Luân Hồi

Trò Chơi Luân Hồi

Tiếu Diện Tà Thần
C.1918 giờ trước
Ma Thần Hoàng Thiên
C.3148 giờ trước
Nghịch Thiên Chí Tôn
C.128 giờ trước
Đạo Chu

Đạo Chu

DanteSparda
C.1588 giờ trước
Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

Thiên Tằm Thổ Đậu
C.74710 giờ trước
Nhất Ngôn Thông Thiên
Q.4-C.57818 giờ trước