• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lặc giáo cảnh giáo chủ.= đông bên trong nhưng là rất nhiều người hận hắn tận xương. Lâm| tế thượng tạo thành tổn thất cũng không lớn. Nhưng lại cấp tự tin cho nghiêm mật khống chế Sơn Đông an mặt chữ điền thượng bôi đen. Hơn nữa cố tình vẫn là tân hướng sẽ lập giai đoạn trước. Ở tề vương trước mặt mất mặt. Thật to ảnh hưởng tương lai tiền đồ.

Cho nên người này bị nắm đi vào thời điểm. Đã muốn là cho hắn dự định hảo rất nhiều cái gì thu sau hỏi trảm. Người nhà thân thích nhiều thế hệ đồn điền điền trang trung không thể tự do hình phạt đều là thiết trí tốt lắm.

Không nghĩ tới là. Ở tám tháng sơ thời điểm. Vị này cảnh mỗ bị theo nhà tù trung phóng ra. Cùng một ít lưu lại phật Di Lặc giáo nồng cốt. Cùng với ngày ấy biến loạn sau. Sơn Đông cùng Giao châu doanh khống chế khu quét sạch kết thúc. Có rất nhiều dân gian đạo môn tà giáo nồng cốt đều bị trảo tiến vào.

Này đó tà giáo phần tử cũng có không ít bị nắm tiến lần này hết thảy phóng ra. Quá muốn nói là lấy được tự do nhưng cũng tẫn nhiên. Những người này hết thảy bị đuổi tới Tế Nam ngoài thành một cái trang viên bên trong. Có tin tức linh thông nhận thức cũng là là biết điểm chi tiết.

Kia trang viên là thanh tra tư sản nghiệp. Hơn nữa thanh tra tư phụ trách ngoại bộ hành động đầu mục giang hiển xước cả ngày lý hướng tới bên kia chạy. Khả năng muốn đem những người này phế vật lợi dụng. Làm chút này hắn sử dụng. Duy nhất giác kỳ quái là. Thanh tra tư bên này cũng không giống như là rất chú ý giữ bí mật.

Tám tháng trung tề vương mạnh dẫn quân khởi hành. Đi trước ở thiên tân thiết trí đại doanh. Tại đây phía trước. Bình nam tướng quân mã cương đã muốn là tiến nhập Hàng Châu. Mà Thiểm Tây tướng quân triệu năng cũng bắt đầu ở Hán Trung vùng chuẩn bị tiến vào Tứ Xuyên.

Làm cho mã cương thất vọng là. Nam tướng quân lục động tác rất nhanh. Hắn tiên quân đã muốn là đột tiến đến Võ Xương phủ bên cạnh. Nam minh ở Hồ Quảng thiết trí tuần phủ chờ các cấp quan lại võ tướng nhóm đều đi theo tả lương ngọc chạy trốn tới Giang Tây. Quan còn lại là ở lại địa phương chuẩn bị đầu hàng

Lương ngọc đội ngũ ở chu trấn lần đó thảm bại sau. Đã muốn không phải nguyên lai này binh mã. Mà là địa phương thượng thổ hào dân đoàn cùng lưu dân bộ đội tập hợp thể.

Như vậy bộ đội cũng là ô hợp chúng ở Giao châu doanh bộ đội theo tả hữu hai cánh đồng tiến. Cho thật lớn áp lực tình huống hạ. Tả lương ngọc đã muốn là trảo không được bộ đội. Thủ hạ bộ đội hoặc là không nghe hiệu lệnh. Hoặc là trực tiếp tán đi nhưng làm cho tả lương ngọc tuyệt vọng là tề có minh xác cách nói. Không tiếp thụ hắn đầu hàng. Đối hắn xử trí là trảm thủ.

Ngày đó Khai Phong thành phụ cận lan dương huyện tả ngọc binh mã đồ thành hành vi man rợ. Hoàn toàn nổi giận Lí Mạnh. Như vậy cầm thú nhân. Chút không có lưu lại tất yếu.

Nam minh tiểu triều đình hoằng quang hoàng đế hạ thoái vị chi, dựa theo tiền triều lẽ thường. Các nơi phiên vương luôn luôn đứng ra tự xưng chính thống. Vào chỗ làm hoàng đế. Nhưng lúc này đây. Các nơi phiên vương đô là thất thanh trầm mặc. Có phương pháp còn lại là mang theo tế nhuyễn vàng bạc đi trước Sơn Đông khống chế khu vực. Nếu ham kia nhất thời danh phận. Sơn Đông quân vừa đến. Mất đầu chỉ sợ sẽ không nhưng loạn quân bên trong chỉ sợ khó tránh khỏi có cái thất thủ chi

Tề vương coi như là khoan dung độ lượng kia Sùng Trinh người thừa kế chu từ cũng là ở giám thị hạ mỗi ngày gian bình thường cuộc sống. Mỗi ngày lý đi lưu chu bên kia học tập

Giao châu doanh ở Nam Kinh thành có cái rất kỳ quái hành động. Là từ quan phương dân gian ra ngân lượng thành lập Tử Kim Sơn thư viện. Lưu tông chu còn lại là sách này viện người chủ trì. Không có gì ngoài truyền thụ truyền thống học vấn ở ngoài còn có chút thầy tu cùng giống như cho tôn cùng đấu Tam đệ nhân vật. Đi truyền thụ hoá học vật lý lý thiên văn chờ truy nguyên chi học. Này Tử Kim Sơn thư viện bởi vì có Giao châu doanh quan phương bối cảnh hơn nữa ngay từ đầu thời điểm. Còn có giang đồn điền điền trang, bị quan lại lại đây' tập thực làm cho người ta lấy là đây là tân hướng Quốc Tử Giám linh tinh phương. Tiến vào sau sẽ thủ công danh phú quý.

Trong lúc nhất thời. Giang Nam sĩ tử xu chi nếu kết quả lưu tông chu chích cùng vài vị có học vấn đại nho thiết trí các màu cửa mới xem như thoáng ngừng này thế.

Lí Mạnh thiết lập này thư viện mục đích rất đơn giản. Cấp này nhàn huân quý tử đệ cùng giàu có niên kỉ khinh sĩ tử một cái nơi đi. Tránh cho đi làm chút có không. Cấp chính mình tạo thành phiền toái.

Đồng thời coi như là thiết lập như vậy một chỗ. Đem Chu gia đệ tử vòng đứng lên. Dễ dàng cho giám thị. Đương nhiên. Trước mắt Hoa Hạ lại thiếu, thế cái loại này tống- tính đại học. Này Tử Kim Sơn thư viện thiết lập cũng có này tính chất. Lí Mạnh thống nhất hạ quá trình đâu vào đấy. Phi thường hòa bình.

Địa phương thượng không có gì phá hư. Minh mạt rất nhiều vị danh sĩ đại nho đều là không có bởi vì thảm hoạ chiến tranh tiêu vong. Những người này thường thường cân não chuyển bất quá loan. Tự xưng là vì là trung thần nghĩa tử cũng là không ít. Những người này cố tình ở phương thượng cũng có ảnh hưởng. Nói lung tung nói trong lời nói cũng sẽ có phiền toái.

Thiết lập như vậy thư viện. Cũng đem này đó có học vấn nhân cấp vòng đứng lên. Bọn họ ở trong thư viện ép buộc đi. Không cần ở dân gian tạo thành phiền toái.

Ở năm mươi năm sau. Tử Kim Sơn thư viện là toàn bộ Á Châu lớn nhất tối cường đại học. Liền ngay cả Ả Rập địa khu cùng Âu Châu cũng có không ít người tới nơi này học tập. Rất nhiều thế giới các nơi đại học hỏi gia đều là xa độ trùng dương đi vào nơi này nghiên cứu học vấn. Nghiên cứu đầu đề. Ở rất nhiều Á Châu quốc gia lại có văn bản rõ ràng. Ở Tử Kim Sơn học viện

Sau. Về nước sau tương đương là có công danh hậu quan lại. Trực tiếp có thể|.

Hơn nữa có này xuất thân" Lại thường thường lên chức mau. Bởi vì tiến vào này trường học là rất khó chuyện tình. Phi tinh anh không thể.

Tử Kim Sơn thư viện truyền hình hai trong một cũng cùng tự do không khí trở thành toàn thế giới nhiên khoa học cùng khoa học xã hội đèn sáng. Nhưng là có nhân châm chọc nói: Tử Kim Sơn thư viện tự do gần là học viện tự do. Sau khi ra ngoài. Hết thảy như cũ.

Đối với này thư viện. Còn có cái chuyện thú vị. Thì phải là Tử Kim Sơn thư trung các học viện chi giáo thụ tỉ lệ. Chu họ đặc biệt nhiều. Đây là đại bộ phận tiền triều hoàng thân đệ tử phần lớn ở trong đó nghiên cứu học vấn duyên cớ.

Nói đến nhưng thật ra có chút nguyên do. Hoằng Trị sau. Minh hoàng đế làm hoàng đế vị tất như thế nào xuất sắc. Khả làm khác cũng rất có thành tích. Tỷ như nói Thiên Khải thợ mộc sống Chính Đức nhiều mặt đọc lướt qua. Gia Tĩnh đạo thuật luyện đan. Các nơi phiên vương hoàng thân quốc thích bị nghẹn trong thành không được không có gì ngoài cam chịu. Cũng có chút là cả ngày lý nghiên này hắn phương diện. Thả có dốc lòng.

Những người này ham thú Tử Kim Sơn thư viện. Liền biến thành có thể dốc lòng học vấn. Hơn nữa dũ phát phát dương quang đại. Này cũng là thành lập thời điểm sở không nghĩ tới.

Lí Mạnh ở khởi hành tiền. Thu được thanh tra ở liêu trấn thám tử truyền đến tin tức. Lí Mạnh tới Thương Châu vùng thời điểm. Triều Tiên bên kia tin tức cũng đường biển thượng truyền quay lại.

Trữ tướng quân Vương Hải đối Mãn Thanh phát động lần đầu tiên thế công. Từ hắn dẫn quân ở Hán Thành đổ bộ tới nay. Cứ việc là dần dần hướng bắc đẩy mạnh. Nhưng lại vẫn thị xử cho thủ thế.

Ở Mãn Thanh thát lỗ ở liêu chỗ càng ngày càng gian nan. Liêu Tây thảo nguyên thượng Mông Cổ bộ lạc liên tục không ngừng thế công phát động. Làm cho Mãn Thanh điều động càng nhiều lực lượng đi Liêu Tây phòng ngự. Liêu Đông bên này còn lại là lực lượng dần dần đơn độc bạc. Lực lượng đối lập càng ngày càng đối Sơn Đông có lợi.

Liêu trữ quân Vương Hải suất lĩnh nhất vạn binh mã theo an châu xuất phát. Dần dần đẩy mạnh. Kết quả ở nghĩa châu quá giang sau. Mãn Thanh thát lỗ binh mã mới phản ứng quá hiện tại vì phòng ngừa kim châu vệ phục châu vệ còn có cái châu vệ tam khả năng theo trên biển tới được địch nhân. Phụ trách này phương hướng nhiều đạc cùng ngao bái. Phải đem binh mã đặt ở phượng hoàng thành là định liêu tả vệ. Mà không phải đối mặt Triều Tiên trước nhất tuyến.

Ở phượng hoàng thành. Bọn họ trên tay hữu hạn lực tài năng đủ chiếu cố hai cái hướng. Tùy thời làm tốt lớn nhất hạn độ cơ động.

Hiện nay bất đồng dĩ vãng. Từ trước ở hắc long trữ cổ tháp còn có cát vài cái địa phương điều động kì đinh các kì ở tổ tông địa phương kì đinh dân cư đều thực nguyện ý tiến đến. Dù sao trấn bên này lấy tiền đồ cơ hội so với ở rừng già tử bên kia tốt nhiều lắm. Nhưng lại có người Hán giúp đỡ.

Có thể có cơ hội đi theo chủ tử'| đi Đại Minh cùng Mông Cổ đánh vài lần. Vàng bạc súc vật nô bộc cái gì liền cũng không dùng sầu. Nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Xuất chinh Đại Minh. Đã chết gần tứ vạn. Chỉ là thực bát kì sẽ chết gần nhất vạn. Thịnh kinh phía tây cùng phương bắc lại cùng người Mông Cổ đánh sinh đánh chết không ngừng. Mỗi lần cứ việc nhân tử không nhiều lắm. Khả không chịu nổi cả năm đến cùng như vậy đánh. Hiện tại cho dù là quân công cũng không có gì hay chỗ.

Không đi đánh cướp. Liền quan ngoại điểm ấy này nọ. Kia còn có cái gì năng lấy ra nữa phân. Chỉ có thể là không có vị trí. Tới tay lợi ích thực tế cũng càng ngày càng ít. Hơn nữa liêu trấn bên này. Dân không ngừng hướng Triều Tiên chạy. Người Mông Cổ không ngừng hướng tới thảo nguyên thượng chạy. Đấu tranh anh dũng việc càng ngày càng yếu chính mình thượng.

Này thân vương bối lặc. Các ở thịnh kinh la tơ lụa nổi tiếng uống lạt. Nhóm một chút ưu việt lấy không được. Dựa vào cái gì đi hợp lại. Năng trốn trước trốn.

Này tình huống mang đến là cho dù là thịnh kinh cùng liêu dương hạ tầng kì nhân. Cũng không nguyện ý ở trong này ngốc. Ýtưởng nghĩ cách về nhà đi. Nhiếp chính vương nhiều ngươi vô kế khả thi. Chỉ có thể chỉ dùng để cao áp chính sách cường mục đích bản thân bắt lính. Như vậy chính sách lại khơi dậy bắn ngược.

Dân tâm sĩ khí đều là đại ngã trạng huống hạ. Nhiều đạc cùng ngao bái đối phó lại là nghẹn một cái mùa đông. Khiêu chiến sốt ruột Triều Tiên đóng quân quân. Chiến quả có thể nghĩ.

Nhiều đạc cùng ngao bái đều là cái gọi là mãnh tướng. Tại đây dạng sĩ khí hạ trạng huống hạ. Muốn cầu thắng. Sẽ gương cho binh sĩ đi trước làm gương. Thát lỗ cung tiễn không có biện pháp cùng Sơn Đông hỏa thương có vẻ tầm bắn. Có khả năng trông cậy vào cũng là kỵ binh vọt vào. Nhìn xem có thể không hướng suy sụp đối phương bộ binh trận hình.

Chiến tranh không có gì trì hoãn. Song phương ở bình nguyên thượng gặp được. Mãn Thanh thát lỗ miễn cưỡng xem như ở bên trong tuyến tác chiến. Khả năng vận dụng nhân số so với Triều Tiên đóng quân quân thiếu.

Ở Sơn Đông cùng Triều Tiên bận rộn hải vận cung cấp trung. Triều Tiên đóng quân quân trang bị đại lượng kiểu mới pháo. Lần này chiến đấu là lấy pháo kích bắt đầu. Sau đó là miễn cưỡng tụ tập lên thát lỗ kỵ binh. Ở pháo cùng hỏa mưa bom bão đạn trung nhằm phía Triều Tiên đóng quân quân trận hình.

Rất nhiều thời điểm. Trên chiến trường dũng khí là xa không đủ. Chiến đấu chấm dứt rất nhanh. Kỵ binh bốn phía chạy tán loạn. Bộ tốt chết hầu như không còn. Thân vương nhiều đạc cùng phó đều thống ngao bái chết ở lửa đạn bên trong......--

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK