Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em

Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em

Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em Review Rating: 6.21 out of 10 based on 21 reviews.
Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em, thời gian xuyên qua cả một thế kỷ,

Cuối cùng tin tức của em đưa tới trước mặt tôi.

Thì ra… mọi truyện khác rất nhiều.

Em tên là Lục Tác Viễn

1. Một với một, kết thúc HE, phần lớn các chương ngôn tình đều nhẹ nhàng vui vẻ, theo con đường cưng chiều.

2. Câu chuyện đô thị này vốn chỉ do hư cấu, ngàn vạn lần đừng đối chiếu với hiện thực.

Danh sách chương truyện Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em

Nhận xét của đọc giả về truyện Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK