Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa

Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa

Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa Review Rating: 6.42 out of 10 based on 38 reviews.
Ưm, tôi - Cố Tây Tước xin báo cáo một chút: Thời gian này bế quan đi viết truyện, một truyện ngôn tình sắc mới, không phải "Lòng này đã định" (thật xin lỗi bởi vì kẹt ý tưởng rồi)

Truyện mới "Thời gian có anh, kí ức thành hoa", tên sách rất văn nghệ, thật ra vẫn là một truyện tiểu bạch ấm áp như Ép yêu 100 ngày, lần này tuyệt đối không bỏ bản thảo nữa...

Khoảng ngày 14 tháng ba bắt đầu đăng chương truyện, khoảng tháng 4 sẽ xuất bản (bây giờ đang ở giai đoạn chỉnh sửa bản thảo cuối cùng). Có thể yên tâm đọc.

5 Chương mới cập nhật truyện Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa

Nhận xét của đọc giả về truyện Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK