Thiên Vực Thương Khung

Tiên hiệpHuyền HuyễnTrọng Sinh

Dịch giả: Vankhinh

0

Đang cập nhật

10:51:56 30/04/2021

Thiên Vực Thương Khung

Đánh giá: 0/10 từ 0 lượt

Cười tận anh hùng thiên hạ, vũ nội ta là quân chủ!

Vạn thủy thiên sơn, lấy ta tối cao; bát hoang lục hợp, duy ta xưng hùng!

Ta muốn vũ phong vân, lăng thiên hạ, đạp thiên vực, đăng thương khung! Ai có thể tranh phong?!

Chư quân có nguyện theo giúp ta, tịnh kiên lăng thiên hạ, quỳnh tiêu phong vân vũ, chinh chiến mảnh Thiên Vực Thương Khung này?

Nhận xét của độc giả về truyện Thiên Vực Thương Khung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook