Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng Hậu

Hoàng Quý Phi

Chính Nhất Phẩm: Quý Phi - Thục Phi - Đức Phi - Hiền Phi.

Chính Nhị Phẩm: Thần Phi - Nguyên Phi - Lệ Phi - Giai Phi.

Chính Tam Phẩm: Tần - Cơ

Chính Tứ Phẩm: Chiêu Nghi - Chiêu Viện - Chiêu Dung, Thục Nghi - Thục Viện - Thục Dung.

Chính Ngũ Phẩm: Sung Nghi - Sung Viện - Sung Dung, Tu Nghi - Tu Viện - Tu Dung, Hoa Nghi - Hoa Viện - Hoa Dung.

Chính Lục Phẩm: Tiệp Dư - Tiệp Vũ.

Chính Thất Phẩm: Vũ Nghi - Uyển Nghi - Phương Nghi - Đức Nghi - Phân Nghi.

Chính Bát Phẩm: Lương Nghi - Lương Viện, Tiểu Nghi - Tiểu Viện.

Chính Cửu Phẩm: Quý Nhân - Mỹ Nhân - Tài Nhân - Lương Nhân.

Chính Thập Phẩm: Tài Nữ

Mạc Phẩm: Tuyển Thị

Hoàng Hậu

Hoàng Quý Phi

Chính Nhất Phẩm: Quý Phi - Thục Phi - Đức Phi - Hiền Phi.

Chính Nhị Phẩm: Thần Phi - Nguyên Phi - Lệ Phi - Giai Phi.

Chính Tam Phẩm: Tần - Cơ

Chính Tứ Phẩm: Chiêu Nghi - Chiêu Viện - Chiêu Dung, Thục Nghi - Thục Viện - Thục Dung.

Chính Ngũ Phẩm: Sung Nghi - Sung Viện - Sung Dung, Tu Nghi - Tu Viện - Tu Dung, Hoa Nghi - Hoa Viện - Hoa Dung.

Chính Lục Phẩm: Tiệp Dư - Tiệp Vũ.

Chính Thất Phẩm: Vũ Nghi - Uyển Nghi - Phương Nghi - Đức Nghi - Phân Nghi.

Chính Bát Phẩm: Lương Nghi - Lương Viện, Tiểu Nghi - Tiểu Viện.

Chính Cửu Phẩm: Quý Nhân - Mỹ Nhân - Tài Nhân - Lương Nhân.

Chính Thập Phẩm: Tài Nữ

Mạc Phẩm: Tuyển Thị

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thiên Thu

BÌNH LUẬN FACEBOOK