Thần Quân, Mời Vào Rọ
  • Ly Vân
  • Ngôn Tình,
  • bongbongbien.wordpress.com
  • 71532
  • Ngưng

Thần Quân, Mời Vào Rọ

Thần Quân, Mời Vào Rọ Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews.
Đọc truyện Thần Quân, Mời Vào Rọ của tác giả Ly Vân kể về truyện ngôn tình sủng, từ nhỏ phụ tôn đã dạy bảo ta rằng tiên ma không thể cùng tồn tại.

Đám người thiên gia trên Tiên Giới đã hại chết mẫu thân của ta.

Nếu có một ngày y lộ phong hoa gặp được đám người thiên gia này thì phải báo thù cho mẫu thân.

Ông ấy kiên quyết bắt ta thề mọi truyện, nếu không làm sẽ là kẻ bất hiếu.

Vì thế ta đã lập ra một lời thề độc: Nếu ta không báo thù cho mẫu thân thì cả nhà chết hết, cô độc cả đời.

Phụ tôn không nói câu nào, đánh ta trước.

Danh sách chương truyện Thần Quân, Mời Vào Rọ

Nhận xét của đọc giả về truyện Thần Quân, Mời Vào Rọ

BÌNH LUẬN FACEBOOK