Tất Cả Vì Ly Lục Trà

Tất Cả Vì Ly Lục Trà

Tất Cả Vì Ly Lục Trà Review Rating: 9.00 out of 10 based on 5 reviews.
Truyện tình tuổi teen ngày nay vẫn được gọi là chuyện tình trà sữa, là những lần lê la nơi góc quán học bài, tán dóc.

Là những cuộc hò hẹn bất chợt giữa hai, hay một lịch trình đã xếp sẵn.

Tình cờ quen được người bạn dễ thương, cô phục vụ dễ mến, anh chàng thật dễ yêu, và chuyện tình yêu thật dễ đến.

Nhưng Tất Cả Vì Ly Lục Trà, là Lục Trà Chanh cô hay uống, vị đắng của trà, thanh mát của chanh, dịu ngọt thoảng,...

À thì ra cùng giống ly lục trà là cuộc sống, là những ngày đang trôi qua là vui buồn yêu ghét lẫn lộn, là bởi vì vẫn còn tuổi ô mai.

5 Chương mới cập nhật truyện Tất Cả Vì Ly Lục Trà

Danh sách chương truyện Tất Cả Vì Ly Lục Trà

Nhận xét của đọc giả về truyện Tất Cả Vì Ly Lục Trà

BÌNH LUẬN FACEBOOK