Web Truyen Vip trên website đọc truyện online hàng đầu việt nam. Với nhiều thể loại khác nhau như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, đô thị.

Hồ Sơ Bí Ẩn
Hồ Sơ Bí Ẩn Khố Kỳ Kỳ
C.19303 tháng trước
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần Ân Tứ Giải Thoát
C.4498 tháng trước
Sinh Con Thời Mạt Thế
FULL5 tháng trước
Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần
FULL8 tháng trước
Nàng Dâu Cực Phẩm
C.13395 tháng trước
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
FULL5 tháng trước
Mật Ngọt Hôn Nhân
Mật Ngọt Hôn Nhân Cửu Mạch Ly
C.3767 tháng trước
Công Tước
Công Tước Yến Tử Hồi Thời
C.11415 tháng trước
Tình Đắng
Tình Đắng Thiên Hạ Thái Bình Thất Thất
C.415 tháng trước