Truyện Cổ Long trên website đọc truyện online hàng đầu việt nam. Với nhiều thể loại khác nhau như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, đô thị.

Hồng Bào Quái Nhân
FULL7 năm trước
Võ Lâm Tuyệt Địa
FULL7 năm trước
Đoản Kiếm Thù
FULL7 năm trước
Lục Tiểu Phụng
FULL5 năm trước
Ma Thần Quỷ Kiếm
FULL7 năm trước
Thiên Kiếm Tuyệt Đao
FULL7 năm trước
Tử Động
Tử Động Cổ Long
FULL7 năm trước
Giang Hồ Xảo Khách
FULL6 năm trước
Sở Lưu Hương
FULL5 năm trước
Hậu Tiểu Lý Phi Đao
FULL5 năm trước