Truyện Chưởng trên website đọc truyện online hàng đầu việt nam. Với nhiều thể loại khác nhau như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, đô thị.

Hồng Bào Quái Nhân
FULL7 năm trước
Võ Lâm Tuyệt Địa
FULL7 năm trước
Lục Mạch Thần Kiếm
FULL7 năm trước
Tiếu Ngạo Giang Hồ
FULL2 năm trước
Đoản Kiếm Thù
FULL7 năm trước
Lục Tiểu Phụng
FULL5 năm trước
Ma Thần Quỷ Kiếm
FULL7 năm trước
Thiên Kiếm Tuyệt Đao
FULL7 năm trước
Thư Kiếm Ân Cừu Lục
FULL7 năm trước
Bích Huyết Kiếm
FULL7 năm trước
Cô Gái Đồ Long
FULL7 năm trước
Hiệp Khách Hành
FULL7 năm trước
Liên Thành Quyết
FULL7 năm trước
Lộc Đỉnh Ký
FULL7 năm trước
Uyên Ương Đao
FULL7 năm trước
Tử Động
Tử Động Cổ Long
FULL7 năm trước
Hắc Thánh Thần Tiêu
FULL7 năm trước
Giang Hồ Xảo Khách
FULL6 năm trước
Phi Hồ Ngoại Truyện
FULL6 năm trước
Song Nữ Hiệp Hồng Y
FULL6 năm trước
Ỷ Thiên Đồ Long Ký
FULL5 năm trước
Sở Lưu Hương
FULL5 năm trước
Thần Điêu Hiệp Lữ
FULL5 năm trước
Hậu Tiểu Lý Phi Đao
FULL5 năm trước
Thiên Long Bát Bộ (Bản Mới)
FULL2 năm trước
Bạch Mã Khiếu Tây Phong
FULL4 năm trước
Tuyết Sơn Phi Hồ
FULL3 năm trước