Tangthuvien trên website đọc truyện online hàng đầu việt nam. Với nhiều thể loại khác nhau như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, đô thị.

Tru Tiên Ii
Tru Tiên Ii Tiêu Đỉnh
Drop3 năm trước
Tiên Nghịch
Tiên Nghịch Nhĩ Căn
FULL2 năm trước
Huyết Hận
Q.3-C.86 năm trước
Tiên Hà Phong Bạo
Tiên Hà Phong Bạo Khoái Xan Điếm
FULL6 năm trước
Giang Sơn
Giang Sơn Sa Mạc
FULL6 năm trước
Lăng Thiên Mộng Huyễn
Lăng Thiên Mộng Huyễn Mặc Mộng Trần
C.2506 năm trước
Quan Trường Vô Nhai
Quan Trường Vô Nhai Hạ Ngôn Băng
Q.2-C.156 năm trước
Tống Thì Hành
FULL6 năm trước
Đế Tôn
Đế Tôn Trạch Trư
FULL3 năm trước