Sstruyen trên website đọc truyện online hàng đầu việt nam. Với nhiều thể loại khác nhau như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, đô thị.

Hoàng Kim Đồng
Hoàng Kim Đồng Đả Nhãn
FULL6 năm trước
Trùm Tài Nguyên
Trùm Tài Nguyên Nguyệt Hạ Đích Cô Lang
Q.6-C.575 năm trước
Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường
C.4791 năm trước
Bá Khí
Bá Khí Xấu Tới Linh Hồn
FULL3 năm trước
Lăng Thiên Mộng Huyễn
Lăng Thiên Mộng Huyễn Mặc Mộng Trần
C.2506 năm trước
Quan Trường Vô Nhai
Quan Trường Vô Nhai Hạ Ngôn Băng
Q.2-C.156 năm trước