4Vn trên website đọc truyện online hàng đầu việt nam. Với nhiều thể loại khác nhau như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, đô thị.

Phàm Nhân Tu Tiên
FULL2 năm trước
Bách Luyện Thành Tiên
Q.8-C.40372 năm trước
Tru Tiên Ii
Tru Tiên Ii Tiêu Đỉnh
Drop3 năm trước
Tiên Nghịch
Tiên Nghịch Nhĩ Căn
FULL2 năm trước
Trùm Tài Nguyên
Trùm Tài Nguyên Nguyệt Hạ Đích Cô Lang
Q.6-C.575 năm trước
Thần Y Thánh Thủ
Thần Y Thánh Thủ Chín mươi chín dùng thư sinh
FULL2 năm trước
Chàng Rể Ma Giới (Ma Giới Đích Nữ Tế)
FULL3 năm trước
Cầu Ma
Cầu Ma Nhĩ Căn
FULL2 năm trước
Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường
C.47912 tháng trước
Tiên Hà Phong Bạo
Tiên Hà Phong Bạo Khoái Xan Điếm
FULL6 năm trước
Bá Khí
Bá Khí Xấu Tới Linh Hồn
FULL3 năm trước
Giang Sơn
Giang Sơn Sa Mạc
FULL6 năm trước