Danh sách truyện của tác giả Yuua LI Kirigaya

Mưa Ngâu Màu Nắng
Mưa Ngâu Màu Nắng Yuua LI Kirigaya
C.1041 năm trước