Danh sách truyện của tác giả Vụ Thỉ Dực

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
C.3303 tháng trước
Sủng Thê Như Mệnh
Sủng Thê Như Mệnh Vụ Thỉ Dực
C.1132 năm trước
Cùng Trời Với Thú
Cùng Trời Với Thú Vụ Thỉ Dực
C.1613 ngày trước
Hiền Thê Khó Làm
Hiền Thê Khó Làm Vụ Thỉ Dực
FULL6 năm trước
Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng
C.1282 năm trước
Độc Thê Không Dễ Làm
C.623 tuần trước
Người Chồng Yêu
Người Chồng Yêu Vụ Thỉ Dực
FULL2 tháng trước
Hiền Thê Xui Xẻo
Hiền Thê Xui Xẻo Vụ Thỉ Dực
FULL5 năm trước
Hiền Thê Cực Khỏe
Hiền Thê Cực Khỏe Vụ Thỉ Dực
C.1442 năm trước
Hiền Thê Ngốc Nghếch
C.1223 năm trước
Hướng Dẫn Cưng Chiều Vợ
C.391 năm trước
Thê Điều Lệnh
Thê Điều Lệnh Vụ Thỉ Dực
C.651 năm trước
Hy Vọng Của Nhan Họa
FULL3 năm trước
Liêu Thần
Liêu Thần Vụ Thỉ Dực
C.352 năm trước
Tiểu Yêu Thê
Tiểu Yêu Thê Vụ Thỉ Dực
C.532 tháng trước
Dữ Thiên Đồng Thú
Dữ Thiên Đồng Thú Vụ Thỉ Dực
C.182 tháng trước