Danh sách truyện của tác giả Vụ Thỉ Dực

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ
C.33011 tháng trước
Sủng Thê Như Mệnh
Sủng Thê Như Mệnh Vụ Thỉ Dực
C.1133 năm trước
Cùng Trời Với Thú
Cùng Trời Với Thú Vụ Thỉ Dực
C.1662 tháng trước
Hiền Thê Khó Làm
Hiền Thê Khó Làm Vụ Thỉ Dực
FULL6 năm trước
Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng
C.1284 tuần trước
Người Chồng Yêu
Người Chồng Yêu Vụ Thỉ Dực
FULL10 tháng trước
Độc Thê Không Dễ Làm
C.742 tháng trước
Hiền Thê Xui Xẻo
Hiền Thê Xui Xẻo Vụ Thỉ Dực
FULL6 năm trước
Hiền Thê Cực Khỏe
Hiền Thê Cực Khỏe Vụ Thỉ Dực
C.1443 năm trước
Hiền Thê Ngốc Nghếch
C.1223 năm trước
Hướng Dẫn Cưng Chiều Vợ
C.392 năm trước
Thê Điều Lệnh
Thê Điều Lệnh Vụ Thỉ Dực
C.666 tháng trước
Hy Vọng Của Nhan Họa
FULL4 năm trước
Liêu Thần
Liêu Thần Vụ Thỉ Dực
C.353 năm trước
Tiểu Yêu Thê
Tiểu Yêu Thê Vụ Thỉ Dực
C.5310 tháng trước
Dữ Thiên Đồng Thú
Dữ Thiên Đồng Thú Vụ Thỉ Dực
C.1810 tháng trước