Danh sách truyện của tác giả Vong Ngữ

Phàm Nhân Tu Tiên
FULL3 năm trước
Ma Thiên Ký
Ma Thiên Ký Vong Ngữ
FULL3 năm trước
Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)
C.137140 phút trước
Huyền Giới Chi Môn
FULL8 tháng trước
Đông Châu Ký
Đông Châu Ký Vong Ngữ
C.14 năm trước
Ma Thiên Tiền Truyện
FULL4 năm trước
Luyện Kiếm
Luyện Kiếm Vong Ngữ
C.34 tháng trước