Danh sách truyện của tác giả Vong Ngữ

Phàm Nhân Tu Tiên
FULL2 năm trước
Ma Thiên Ký
Ma Thiên Ký Vong Ngữ
FULL2 năm trước
Phàm Nhân Tiên Giới Thiên (Pntt 2)
C.112412 giờ trước
Huyền Giới Chi Môn
FULL3 tháng trước
Đông Châu Ký
Đông Châu Ký Vong Ngữ
C.13 năm trước
Ma Thiên Tiền Truyện
FULL3 năm trước