Danh sách truyện của tác giả Trường Vụ

Phúc Hắc Tiên Sinh
Phúc Hắc Tiên Sinh Trường Vụ
FULL3 năm trước
Phát Ngoan Tiên Sinh
Phát Ngoan Tiên Sinh Trường Vụ
FULL3 năm trước
Phế Thoại Tiên Sinh
FULL3 năm trước
Quý Ngài Lảm Nhảm
FULL2 năm trước