Danh sách truyện của tác giả Trúc Thiên Ngân Lão

Cẩu Huyết Trùng Thiên
Cẩu Huyết Trùng Thiên Trúc Thiên Ngân Lão
C.71 năm trước