Danh sách truyện của tác giả Thượng Quan Sở Sở

Tàn Bạo Khốc Nương Tử
Tàn Bạo Khốc Nương Tử Thượng Quan Sở Sở
FULL6 năm trước
Táo Bạo Khốc Nương Tử
Táo Bạo Khốc Nương Tử Thượng Quan Sở Sở
FULL6 năm trước
Tuyệt Thế Mị Phu Nhân
Tuyệt Thế Mị Phu Nhân Thượng Quan Sở Sở
FULL4 năm trước
Nhất Dạ Mê Tình
Nhất Dạ Mê Tình Thượng Quan Sở Sở
FULL4 năm trước
Nha Hoàn Thâu Tâm
Nha Hoàn Thâu Tâm Thượng Quan Sở Sở
FULL3 năm trước