Danh sách truyện của tác giả Thịnh thế thanh ca

Độc Sủng Thánh Tâm
Độc Sủng Thánh Tâm Thịnh thế thanh ca
C.1771 tháng trước
Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung
Sổ Tay Thượng Vị Hậu Cung Thịnh thế thanh ca
C.755 tháng trước
Tiến Công Sủng Phi
Tiến Công Sủng Phi Thịnh thế thanh ca
C.721 năm trước
Sổ Tay Chăn Nuôi Của Boss
Sổ Tay Chăn Nuôi Của Boss Thịnh thế thanh ca
C.262 năm trước
Thịnh Thế Hắc Liên Hoa
Thịnh Thế Hắc Liên Hoa Thịnh thế thanh ca
C.284 tháng trước