Danh sách truyện của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng, Ngự Định Lục Nhâm

Phủ Tiên Độc Cổ
Phủ Tiên Độc Cổ Thiên Hạ Bá Xướng, Ngự Định Lục Nhâm
C.172 năm trước