Danh sách truyện của tác giả Team Đang Bí Ý Tưởng

One Piece: Khởi Đầu Mới
One Piece: Khởi Đầu Mới Team Đang Bí Ý Tưởng
C.4403 năm trước
Cực Phẩm Hệ Thống
Cực Phẩm Hệ Thống Team Đang Bí Ý Tưởng
C.1716 tháng trước