Danh sách truyện của tác giả Tạ Thượng Huân

Vợ Yêu Ngọt Ngào
Vợ Yêu Ngọt Ngào Tạ Thượng Huân
FULL6 năm trước
Vị Hôn Thê Này Rất Khó Trị
FULL5 năm trước
Nói Rồi, Không Kết Hôn Đâu
FULL4 năm trước
Ông Xã Tuyệt Không Phải Cực Phẩm
FULL6 năm trước
Anh Cả Không Làm Không Công
FULL6 năm trước
Chính Là Yêu Kẻ Hám Tiền
FULL7 năm trước