Danh sách truyện của tác giả Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Cô Ngốc, Cởi Áo Ra
Cô Ngốc, Cởi Áo Ra Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
FULL4 năm trước
40 Ngày Kết Hôn
40 Ngày Kết Hôn Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
FULL6 năm trước
Đoàn Trưởng Ở Trên Cao
Đoàn Trưởng Ở Trên Cao Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
FULL2 năm trước
Quân Sủng
Quân Sủng Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
FULL6 năm trước
Đến Lượt Em Yêu Anh
Đến Lượt Em Yêu Anh Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
FULL4 năm trước
Thang Tiêu
Thang Tiêu Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
FULL2 năm trước
Nắm Trong Tay
Nắm Trong Tay Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
FULL3 năm trước