Danh sách truyện của tác giả Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
FULL2 năm trước
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
C.489mới đây
Tặc Đảm
Tặc Đảm Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
FULL6 năm trước
Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
C.5518 tháng trước
Chuyên Gia Luyện Cấp
Chuyên Gia Luyện Cấp Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Q.2-C.546 năm trước
Thần Văn Đạo
Thần Văn Đạo Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Q.1-C.295 năm trước
Độc Tài Chi Kiếm
Độc Tài Chi Kiếm Phát Tiêu Đích Oa Ngưu
Q.1-C.176 năm trước