Danh sách truyện của tác giả Phạm Yến

Trái Tim Của Kẻ Sát Nhân
C.323 năm trước