Danh sách truyện của tác giả Nhĩ Căn

Nhất Niệm Vĩnh Hằng
FULL2 năm trước
Tiên Nghịch
Tiên Nghịch Nhĩ Căn
FULL2 năm trước
Ngã Dục Phong Thiên
FULL2 năm trước
Cầu Ma
Cầu Ma Nhĩ Căn
FULL2 năm trước
Ngã Dục Phong Thiên Bns
Drop3 năm trước
Thập Thế Ác Nữ
C.811 năm trước
Tam Thốn Nhân Gian
C.2241 năm trước
Thiên Nghịch
Thiên Nghịch Nhĩ Căn
Drop7 năm trước