Danh sách truyện của tác giả Nhất Tuyến Thiên

Vong Linh Ma Pháp Sư
Vong Linh Ma Pháp Sư Nhất Tuyến Thiên
C.343 năm trước