Danh sách truyện của tác giả Nguyệt Quang Vật Ngữ

Ám Vô Dạ Online
Ám Vô Dạ Online Nguyệt Quang Vật Ngữ
FULL3 năm trước
Lưới Tình Cố Chấp Yêu
Lưới Tình Cố Chấp Yêu Nguyệt Quang Vật Ngữ
FULL2 năm trước
Huyền Cực Online (Bản Np)
Huyền Cực Online (Bản Np) Nguyệt Quang Vật Ngữ
FULL3 năm trước