Danh sách truyện của tác giả Nguyên Viện

Tà Y
Tà Y Nguyên Viện
FULL1 năm trước
Tiểu Bạch Thỏ Trong Miệng Sói
FULL6 năm trước
Cưng À, Cưng Chiều Anh Nữa Đi!
FULL6 năm trước
Tiểu Muội Không Phải Sợ
FULL5 năm trước
Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút
FULL5 năm trước
Công Chúa Đùa Giỡn Tâm Cơ
FULL5 năm trước
Bí Mật Độc Quyền
FULL7 năm trước
Trung Khuyển Cắn Ngược
FULL6 năm trước
Trộm Tặc Làm Càn
Trộm Tặc Làm Càn Nguyên Viện
FULL5 năm trước
Thiếu Gia Ác Ma
Thiếu Gia Ác Ma Nguyên Viện
FULL3 năm trước
Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại
FULL6 năm trước
Tướng Quân Không Tốt Truy
FULL5 năm trước
Thật Giả Thiếu Gia
FULL4 năm trước
Vì Quân Khuynh Thiên Hạ
FULL4 năm trước
Tiểu Dã Miêu Dưới Móng Lãnh Sư
FULL6 năm trước
Nữ Nô Của Bá Chủ
FULL3 năm trước
Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm
FULL2 năm trước
Chỉ Yêu Sự Không Hoàn Mỹ Của Anh
FULL6 năm trước
Liệt Nữ Đấu Phu
Liệt Nữ Đấu Phu Nguyên Viện
FULL4 năm trước
Nữ Hoàng Yêu Đùa Giỡn
FULL4 năm trước
Tương Tư Cùng Quân Tuyệt
FULL6 năm trước
Tiểu Hoa Nhài Lầm Nhập Cạm Bẫy
FULL4 năm trước
Thủy Phù Dung Trong Lòng Liệp Ưng
FULL4 năm trước