Danh sách truyện của tác giả Nguyễn Kori

Princess Snow And Prince Ice
C.613 năm trước
Phép Màu Của Tình Yêu Diệu Kỳ
C.462 năm trước