Danh sách truyện của tác giả Ngọa Ngưu Chân Nhân

Tu Chân Tứ Vạn Niên
Tu Chân Tứ Vạn Niên Ngọa Ngưu Chân Nhân
C.2907mới đây
Linh Khí Bức Nhân
Linh Khí Bức Nhân Ngọa Ngưu Chân Nhân
C.3061 năm trước