Danh sách truyện của tác giả Neleta

Bảo Bối
FULL4 năm trước
Viễn Khê
FULL3 năm trước
Mang Tang Tử
FULL2 năm trước
Họa Đường Xuân
FULL4 năm trước
Trầm Nịch
FULL3 năm trước
Bỉ Thì Bỉ Thì Phần 1
FULL2 tháng trước
Không Muốn Làm Hoàng Tử
FULL3 năm trước
Blue
Blue Neleta
FULL3 năm trước
Tác Đồng
FULL3 năm trước
Tâm Thuỷ Dao
FULL2 năm trước
Lang Nha
Lang Nha Neleta
FULL3 năm trước
Minh Kính Đài
FULL3 năm trước
Ai Là Ai Đích Thương
FULL3 năm trước
Kiếp Duyên
FULL3 năm trước
Hồng Phúc Dao
FULL2 năm trước
Vô Ý Vi Chi
FULL3 năm trước