Danh sách truyện của tác giả Long Thất

Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
FULL2 năm trước
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
FULL3 năm trước
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
FULL3 năm trước
Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt
FULL2 năm trước