Danh sách truyện của tác giả Long Thất

Bất Cẩn Cái Chọc Thủng Trời
FULL3 năm trước
Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
FULL4 tuần trước
Trùng Sinh Thành Hệ Thống
FULL4 tuần trước
Đi Vào Nhân Cách Phân Liệt
FULL2 tuần trước
Học Tra Ngồi Cùng Bàn Không Cần An Ủi
FULL2 tháng trước
Muốn Phi Thăng Thì Yêu Đi
FULL5 ngày trước