Danh sách truyện của tác giả Linh Phong

Lão Đạo Sĩ Và Bé Xác Ướp
C.122 năm trước
Dạ Khúc - Trò Chơi Tử Vong
C.221 tháng trước
Quang Tinh Nguyệt - Tiểu Quỷ
C.742 tháng trước